Skip to content

De ontdekkingsdag van de compost in Brussel

Afspraak op 30 mei 2021!

WAAROM EEN COMPOST DAY?

Compost Day is een regionale gebeurtenis die de praktijk van lokale compostering van organisch afval in de schijnwerpers plaatst. De dag is een initiatief van Leefmilieu Brussel en van de minister van Leefmilieu van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, Alain Maron.

Waarom composteren? Wat composteren? Hoe composteren?
U wilt uw organisch afval recycleren maar u weet niet hoe?

De opendeurdag bij composteerders in het Brussels Gewest wordt georganiseerd om al uw vragen te beantwoorden; kom dus de verschillende valorisatietechnieken voor bioafval ontdekken.

Laten we samen onze hulpbronnen niet meer verspillen en kiezen voor een lokaal beheer van ons organisch afval. 

HOE DEELNEMEN?

Dit jaar bieden we u een hybride versie aan:

  • Bezoek composteringssites in Brussel. Burger-composteerders zullen van de partij zijn om hun ervaring te delen en de verschillende technieken uit te leggen.
  •  Neem deel aan de videoconferentie om meer te weten te komen over de valorisatietechnieken.

Een composteringssite bezoeken

Om open sites bij u in de buurt te vinden, raadpleeg de interactieve kaart.

Rond deze sites zal animatie voorzien worden om u te informeren, te sensibiliseren en te overtuigen om over te gaan tot valorisatie van uw bioafval.

Gezien de huidige gezondheidssituatie is inschrijven verplicht!

Compost Day 2021

De videoconferentie bekijken

Parallel zullen twee live videoconferenties georganiseerd worden op verschillende tijdstippen van de dag. 

De troeven van lokale compostering en de verschillende technieken die u ter beschikking staan, ongeacht of u een tuin heeft, zullen gepresenteerd worden.  Na afloop van de presentatie zult u al uw vragen kunnen stellen.

Visie

Organische afvalstoffen zijn hulpbronnen en binnenkort zal bronscheiding voor iedereen verplicht zijn. Een mogelijke oplossing is composteren om deze stoffen lokaal te valoriseren en weer centraal te stellen in de natuurlijke cyclus.

Missie

Met de Compost Day hoopt Leefmilieu Brussel, geholpen door de vzw WORMS, zoveel mogelijk burgers ertoe aan te zetten om organisch materiaal zo lokaal mogelijk terug te winnen.

Waarden

Onze missie draait rond ecologie, de natuur maar ook sociale banden, meer bepaald dankzij collectieve en wijkcompostering. Het betreft een gemeenschappelijke actie die goede vooruitzichten biedt en volledig op de toekomst is gericht.