Skip to content

Oranje zak en compost

Via ons voedsel genereren we enorme hoeveelheden organisch afval of bioafval. Jaarlijks produceren Brusselaren zo ruim 144.000 ton bioafval.

Bioafval is vandaag goed voor 1/3de van het gemiddelde totale gewicht van een Brusselse witte zak.

In 2023 wordt het verplicht om uw bioafval in Brussel te sorteren.

Waarom niet meteen beginnen?

U gebruikt reeds de oranje zakken? Dat is al een goede stap om de verbranding van de hulpbronnen te vermijden. Immers, ze worden verzameld door Net Brussel en naar biomethanisatiecentra in Ieper of Herstal gebracht om energie te produceren via het gas dat vrijkomt bij de ontbinding van het bioafval. Het uitgaande materiaal kan vervolgens gecomposteerd worden.

De oranje zak is een aanvullende  oplossing bij compostering en is essentieel om te komen tot algemeen verbreide scheiding van bioafval.

Door te composteren, stellen we u voor om een stap verder te gaan met een natuurlijk proces dat weinig energie vergt.

Organisch afval composteren is gemakkelijk en economisch! Door thuis te composteren, met of zonder tuin, of in het kader van wijkcompostering, vermindert u het gewicht van het afval van de witte zak en heeft u gratis en 100% natuurlijke meststof! 

Deze techniek laat toe om op basis van ons afval een rijke stof te recupereren om onze grond te bemesten en zo de cirkel rond te maken.

Bovendien is compostering een interessant sensibiliseringsinstrument ter bestrijding van voedselverspilling omdat het de mensen ertoe aanzet zich vragen te stellen over hun verbruik. Het is ook een nuttig educatief instrument om banden aan te halen en duurzame know-how te verspreiden.

Samengevat, waarom compostering bevorderen?

  • Verplaatsing van de voedingsmiddelen die nodig zijn voor de landbouw: cirkelvormig proces gunstig voor de regionale ontwikkeling van de landbouw in de stad en net buiten de stad, alsook de veerkracht van de grond.
  • Burgers krijgen opnieuw kennis van en ervaring met compostering
  • Vermindering van de kosten voor de gemeenschap

Ga dus aan de slag!