Skip to content

Sorteer je voedingsafval

Vanaf 15 mei 2023 wordt het sorteren van voedingsafval verplicht voor alle Brusselaars.

Ons voedingsafval sorteren en laten recycleren tot groene energie of meststof is gezond verstand en wordt vanaf 15 mei 2023 verplicht voor alle Brusselse huishoudens. Om u te helpen actie te ondernemen, geven we u alle informatie en goede raad over het sorteren van voedselafval in het Brussels Gewest.

De planeet dankt u voor alles wat u doet om haar te beschermen!

Maar wat te doen met al dat organisch afval?

In Brussel bestaan al oplossingen om uw afval te recycleren.

3 oplossingen om uw voedselafval te sorteren

Brusselse huishoudens kunnen kiezen uit 3 oplossingen om hun voedingsafval te sorteren, ten laatste vanaf 15 mei 2023:

  • De oranje zak, met of zonder de oranje container
  • Wijkcomposteren
  • Individueel composteren

Oplossingen voor elke woning!
Bekijk de grafische gids om uit te vinden welke composteertechniek het beste bij u past!

Compostering in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest heeft, in partnerschap met vzw WORMS, verschillende tools voorzien om de overgang naar compostering voor de burgers te vergemakkelijken.

  • Korte en gratis opleidingen over compostering;
  • Een netwerk van compost Gidsen, vrijwillige burgers die klaarstaan om hun kennis en ervaring te delen om u te helpen uw compost te starten;
  • Een gratis helpdesk die al uw vragen beantwoordt;

Voor meer informatie kunt u terecht op de website van Leefmilieu Brussel.

Maar toch...

Minder verspillen, we hebben er allemaal bij te winnen!

De voedselverspilling in de Brusselse huishoudens vertegenwoordigt ongeveer 19 kg/inwoner/jaar. Door de Good Food-strategie te volgen, streeft het Brussels Gewest naar een aanzienlijke vermindering van de voedselverspilling.

Concreet stelt de Good Food-strategie een reeks maatregelen voor om gezonde, kwaliteitsvolle, lokale voeding te ontwikkelen die gebaseerd is op korte ketens en vermindering van de voedselverspilling.

Het webportaal van Good Food stelt eenvoudige acties voor, met name op het gebied van afvalpreventie.

Tot slot biedt Leefmilieu Brussel ook begeleiding en financiële ondersteuning bij de creatie van wijkcomposten via de projectoproep Vooruit met de wijk.

Het doel van het nieuwe platform Vooruit met de wijk is het ondersteunen en informeren van burgers die zich in hun wijk, samen met vrienden, kennissen of buren, willen inzetten voor collectieve projecten ten voordele van het milieu en duurzame ontwikkeling door het creëren van sociale banden, gezelligheid en welzijn.