Skip to content

Toegankelijkheidsverklaring

Leefmilieu Brussel engageert zich om deze website toegankelijk te maken, conform de ordonnantie inzake de toegankelijkheid van de websites en mobiele applicaties van de gewestelijke overheidsinstanties en de gemeenten

Deze toegankelijkheidsverklaring betreft de website compostday.brussels. 

Maatregelen genomen door Leefmilieu Brussel rond de toegankelijkheid van al haar websites en webapplicaties.

Conformiteit op basis van de richtlijnen van de WCAG 2.1 niveau AA

Gedeeltelijk conform.

Effectieve evaluatiemethode van de conformiteit van de website :

Een zelfevaluatie uitgevoerd door Leefmilieu Brussel met de hulp, het advies en gedeeltelijke herzieningen van de technische dienstverlener voor de ontwikkeling van deze website. 

Alle video’s die op deze website worden gepubliceerd na 09 april 2021 zijn toegankelijk gemaakt. 

Niet-toegankelijke inhoud

Met deze website werd gestart in 2018, zonder inachtname van de toegankelijkheidscriteria bij de ontwikkeling ervan. Sindsdien werd de website in de mate van het mogelijke aangepast om zoveel mogelijk content op de criteria af te stemmen. Alle nieuwe content zal rekening houden met de toegankelijkheidscriteria.

Datum van opmaak van de toegankelijkheidsverklaring

Deze toegankelijkheidsverklaring werd opgesteld op 09 april 2021.
Laatste update: 09 april 2021

Feedback en contactgegevens

Wij horen graag uw mening over de inspanningen die we leveren om onze website toegankelijker te maken. Bezorg ons uw opmerkingen en suggesties via ons  e-mailadres: compostday@environnement.brussels

De dienst Info-Leefmilieu van Leefmilieu Brussel biedt een luisterend oor, verschaft relevante antwoorden en praktische raad of bezorgt u de best aangepaste brochure voor uw vraag.

Wij zijn bereikbaar van maandag tot vrijdag van 9.00 tot 12.30 uur en van 13.30 tot 17.00 uur.