Skip to content

Wat doet het Brussels Gewest?

IN 2023 zal Europa de scheiding van voedselafval in al haar lidstaten verplicht maken.  Brussel doet dat al vanaf 2021!

Vandaag is dit afval goed voor 1/3 de van het totale gewicht van onze witte zakken en de verbranding ervan is onzinnig vanuit milieu- en economisch oogpunt.  Daarom wordt het in 2023 verplicht om uw organisch afval in het Brussels Gewest te sorteren.

Gedaan dus met het weggooien van uw voedselafval in de witte zak richting verbranding. 

Maar wat dan gedaan met al dat organisch afval?

In Brussel bestaan al oplossingen voor de valorisatie van uw afval.

Deze oplossingen zullen de komende jaren onvermijdelijk in aantal toenemen. Profiteer van de gelegenheid om op de rijdende trein te springen…

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest heeft, in partnerschap met vzw WORMS, verschillende tools voorzien om de overgang naar compostering voor de burgers te vergemakkelijken.

  • Korte en gratis opleidingen over compostering;
  • Een netwerk van compost Gidsen, vrijwillige burgers die klaarstaan om hun kennis en ervaring te delen om u te helpen uw compost te starten;
  • Een gratis helpdesk die al uw vragen beantwoordt;

Voor meer informatie kunt u terecht op de website van Leefmilieu Brussel.

Om de Brusselaren te helpen composteren, heeft Leefmilieu Brussel het netwerk van Brusselse compostmeesters gecreëerd.

Dit netwerk, dat gecoördineerd wordt door de vzw WORMS, telt vandaag meer dan 400 leden die hun passie voor en hun kennis van compostering in de tuin, vermicompostering en collectieve compostering vrijwillig delen. Het netwerk verwelkomt elk jaar nieuwe vrijwilligers die een specifieke opleiding hebben gevolgd.

Minder verspillen, we hebben er allemaal bij te winnen!

De voedselverspilling in de Brusselse huishoudens vertegenwoordigt ongeveer 19 kg/inwoner/jaar. Door de Good Food-strategie te volgen, streeft het Brussels Gewest naar een aanzienlijke vermindering van de voedselverspilling.

Concreet stelt de Good Food-strategie een reeks maatregelen voor om gezonde, kwaliteitsvolle, lokale voeding te ontwikkelen die gebaseerd is op korte ketens en vermindering van de voedselverspilling.

Het webportaal van Good Food stelt eenvoudige acties voor, met name op het gebied van afvalpreventie.

Compostering is een interessant sensibiliseringsinstrument ter bestrijding van voedselverspilling omdat het de mensen ertoe aanzet zich vragen te stellen over hun verbruik.

Tot slot biedt Leefmilieu Brussel ook begeleiding en financiële ondersteuning bij de creatie van wijkcomposten via de projectoproep Vooruit met de wijk.

Het doel van het nieuwe platform Vooruit met de wijk is het ondersteunen en informeren van burgers die zich in hun wijk, samen met vrienden, kennissen of buren, willen inzetten voor collectieve projecten ten voordele van het milieu en duurzame ontwikkeling door het creëren van sociale banden, gezelligheid en welzijn.